Takuu

Tuote kuuluu takuun piiriin, jos tuote osoittautuu vialliseksi, vaikka sitä on käytetty oikein. Takuuaika on tuotteesta riippuen 1-5 vuotta, laskettuna tuotteen ostopäivästä valtuutetulta jälleenmyyjältä. Voidakseen vaatia korvausta tämän takuun perusteella asiakkaan on toimitettava tuote ennen takuuajan päättymistä jälleenmyyjälle, jolta laite on ostettu. Vaihtoehtoisesti tuote voidaan toimittaa myös suoraan maahantuojalle.
ErgoFinland Oy
Takuupalautukset
Linnanherrankuja 16 00950 Helsinki

Asiakkaan on lähetettävä tuote jälleenmyyjälle tai maahantuojalle omalla vastuullaan ja vastattava kaikista tuotteen kuljetuksesta aiheutuvista kustannuksista.

Takuu ei kata seuraavia kohtia ja asiakas on velvollinen maksamaan korjauskulut myös yllä mainitun takuuaikana ilmenneistä vioista.
(a) Virhe, joka johtuu väärästä käytöstä (kuten sellaisen toimenpiteen suorittaminen, jota ei ole määritelty käsittelyohjeissa tai ohjeiden muissa osissa jne.)
(b) Viat, jotka johtuvat jonkun muun kuin valtuutetun huoltokeskuksen suorittamasta korjauksesta, muuttamisesta, puhdistuksesta jne. Takuu raukeaa, jos tuote ruuvataan osiin.
(c) Vika tai vaurio, joka johtuu kuljetuksesta, pudotuksista, iskuista jne. tuotteen ostamisen jälkeen.
Takuupalautuksia varten virheraportti on täytettävä.

Jos jokin tuotteen osa on rikki (ja se voidaan poistaa), vain rikkoutunut osa palautetaan. Esimerkiksi tuolin selkänoja tai lampun jalka.